Háziréti horgászrend 2018

Rozmaring Szövetkezeti Vagyonkezelő Kft.
1028 Budapest – Patakhegyi út 83-85

HÁZIRÉTI VÍZTÁROZÓ HORGÁSZRENDJE 2018- ÉV

VÍZTÉRKÓD 13-037-1-1

 1. A Háziréti víztározón a horgászat, kizárólag érvényes éves állami horgász/turistajeggyel és a Háziréti víztározóra vonatkozó megváltott területi jeggyel, bérlettel vagy napijeggyel rendelkezők számára engedélyezett.
 2. A személyre szóló területi engedélyek kiadásáról a tulajdonos-üzemeltető dönt.
 3. A felnőtt horgász 2 bottal, legfeljebb botonként 3 horoggal horgászhat, az állami jeggyel rendelkező gyermek horgász, 1 bottal, 1 horoggal, tetszőleges készséggel horgászhat, minimum egy felnőtt felügyelete mellett. Állami jeggyel nem rendelkező gyermek 1 bottal, 1 horoggal, csak úszós készséggel horgászhat, egy felnőtt felügyelete mellett. Gyerekhorgász éjszaka nem horgászhat, nem bojlizhat, nem bérelhet csónakot!
 4. A felnőtt horgász halat az aznapi érvényes szabályok szerint vihet el, míg a gyermek horgász halat nem tarthat meg, nem vihet el! A ponty és az amur elvihető maximális súlyát 2018-ban korlátozzuk 4 kg ill. 5 kg-ra
 5. Ifjúsági Horgász egy bottal, tetszőleges készséggel horgászhat és az elvihetőségi kvótának 50 %-át viheti el.
 6. Éves területi engedélyek pergető horgászatra nem jogosítanak, az éves területivel rendelkezők is csak napijegy váltásakor pergethetnek! Megfelelő időjárás esetén pergetésre kijelölt időpontban csónakból is engedélyezett a pergetést. Sportjeggyel bojlizni és célzottan ragadozó halra horgászni tilos!
 7. A Víztározó teljes területére megváltott szolgáltatás, csak az arra feljogosító jegy és a mellécsatolt pénztárgép-blokk birtokában vehető igénybe, amit a horgászat befejezéséig meg kell tartani és azt az arra jogosult személy felhívására kötelező bemutatni.
 8. A napijegyes horgásznak a horgászat megkezdése előtt a halőrháznál az általa igényelt jegyet meg kell váltania, távozáskor köteles a fogott halat bemutatni-, mérlegelni, valamint a kitöltött fogási naplót bemutatni és a kijelentkező kártyát kitöltve a halőrnek leadni.
 9. A területi jeggyel vagy bérlettel rendelkező tagoknak a horgászat megkezdése előtt kötelező a nyilvántartó könyvbe is beiratkozni, a horgászat befejeztével a fogott halakat bemutatni és mérlegelni, valamint a fogási naplóba történő bejegyzést a halőrháznál bemutatni, az eredményt a nyilvántartó könyvbe bevezetni és a kijelentkező kártyát fogás esetén a halőrházban leadni..
 10. Horgászni a Víztározón minden év 01.01.-től 12.31.-ig lehet. Lékhorgászat a tavon a melegvizes források miatt tilos! A befagyott tóra rámenni tilos.
 11. Horgászat a Víztározón minden év 12.01.-től 03.01.-ig reggel 6.00-tól este 18.00-ig megengedett, míg 03.01-től 11.30-ig NON-STOP 24 órában engedélyezett a horgászat. Este 22 óra után a tó területére vagy területéről a ki-bemászkálást csak indokolt esetben engedjük
 12. A fogási kvóták a Tagsági és Napijegyeken feltüntetett időszakokra vonatkoznak.
 13. A Víztározó területén foglalt horgászhely nincs – sátor előtt sem!
 14. Sátoros horgászat nem zavarhatja a napijegyes horgászatot.
 15. Száraz magokkal: kukorica, búza, stb., kutyaeledellel etetni tilos! Bojli megengedett napi etetési adagja 1 kg.
 16. A Víztározó egész területén mindennemű hangosító berendezés (pl.:-rádió-magnó) használata csak úgy engedélyezett, hogy a szomszéd horgászokat ne zavarja.
 17. A Víztározón horgászni partról, stégekről és csónakokból engedélyezett. Csónak lerakásának jogát, arra való engedményt a kezelő ad ki. Csónakhasználatról és annak díjszabásáról az üzemeltető dönt. Év közben a csónakokat és a kikötőket számozottak és minden csónak csak a saját kikötőjébe köthető ki, és a csónakokba csak a szolgálati stégnél lehet ki- és bepakolni. A csónakban keletkező minden kárért a csónakot használó felel.
 18. Csónakot a horgászok csak saját felelősségükre és az érvényes jogszabályok által előírt módon használhatják.
 19. Idegen csónak nem tehető a vízre.
 20. A Víztározón alkohol fogyasztása horgásznak csak mértékben megengedett: alkoholizált személy azonnali kitiltással számolhatA tótükrön- nagy vízen bóját kirakni, a vezetőség által kirakott bójákat áthelyezni, kicserélni TILOS! A bójákra világító betét/ patron felrakása engedélyezett.
 21. A parti horgászok, ha nincs csónakos horgász előttük, túldobhatnak a bójákon saját felelősségre, de csónakos horgász érkezésekor csak a bójákig engedélyezett a horgászat. Minden esetben a bóján túli terület a csónakos horgászokat illeti. Csónakos horgász nem dobhat a bójákon belülre, mások etetésére nem ülhet rá!
 22. A parti horgász a gát vonalával párhuzamosan dobhat!
 23. Csónakos horgászok minimum 15 méterre karózhatnak le a bójáktól, és csak ÚSZÓS készséggel horgászhatnak! Ki és behajózáskor a parti horgászok által behorgászott területet a legrövidebb úton, zavarásuk nélkül, csendesen kötelesek használni, kizárólag bójákon kívüli közlekedéssel.
 24. A Víztározó ágaiban partról horgászni és dőlő bóját kihelyezni a parttól legfeljebb 70 méterre, az ágak közepéig a horgászat idejére engedélyezett.
 25. A csónakkikötő stégekről /halőrház oldalon és szigeten horgászni és csónakot parkolni tilos! A gát oldali nagystégről csak ÚSZÓS készséggel lehet horgászni!
 26. ETETŐHAJÓ használata a tó egész területén TILOS!
 27. A Víztározó teljes területén a csónakkal történő mindennemű szerelék behúzása tilos!
 28. Minden horgász köteles merítőt és pontymatracot használni, és az elvitelre szánt halakat másokétól külön haltartóba vagy pányvára elhelyezni. A súly és méretkorlátozással védett halaink megóvása érdekében, súly és hossz mérésére alkalmas eszközökkel rendelkeznie kell minden horgásznak. Vitás esetekben a halőrháznál rendszeresített mérőeszköz eredménye a mérvadó. A megtartani kívánt méretkorlátozással védett halakat beszákoláskor azonnal, még a horgászkészség visszadobása előtt, be kell írni a FOGÁSI NAPLÓBA! Halat más horgásznak átadni, összegyűjteni, otthagyni szigorúan TILOS!
 29. A Víztározó területén PERGETNI csak a kijelölt időszakokban engedélyezett, azok hiányában tilos. A VÖLGYZÁRÓ GÁTON MINDENNEMŰ HORGÁSZAT TILOS!
 30. Belsőégésű csónakmotor használata csak szolgálati célból engedélyezett.
 31. A Víztározóban fürödni, a partján kerékpározni és a területére bármilyen állatot, fegyvert bevinni TILOS! Semmilyen önhatalmú magánrendezvény nem megengedett.
 32. A gépjárművel érkező horgász csak a kijelölt parkolóban állhat meg. Behajtási engedéllyel rendelkező horgászok csak a halőr engedélyével hajthatnak be a kijelölt partszakaszra, ki és bepakolás céljából, utána a parkolóba kötelező kivinniük a járművüket. A több napra érkező horgászok a halőrház oldalán kocsival beállhatnak ki és bepakolás céljából, de ennek 500.- ft a díja. A beállást szigorúan a halőrök engedélyével lehet megtenni.
 33. AZ ÜZEMELTETŐ által tartott rendezvények alkalmával elrendelt tiltásokat minden horgász köteles betartani. Az Üzemeltető kivételes esetekben a tó területét lezárhatja, a horgászrendet saját hatáskörében módosíthatja az arra vonatkozó felhívás időbeni kihelyezése mellett.
 34. A Víztározó teljes területén a SZEMETELÉS tilos! A horgászatot csak tiszta, szemétmentes helyen lehet megkezdeni vagy befejezni! Minden horgász köteles hulladékát a kijelölt szeméttárolóba helyezni. Tökmag, szotyola héj, cigarettacsikkek, egyéb szemetek sem maradhatnak a horgászok után.  Az előbb leírtak betartásért mindig a jelenlévő horgász felel.
 35. Tűzgyújtás csak a kijelölt helyen és a halőrrel előzetesen egyeztetett helyen engedélyezett. A növényzet-élő fák csonkítása, kivágása tilos!
 36. Bármilyen szabálytalankodás észlelése esetén, az Üzemeltető döntése mellett, a vonatkoztatott jogszabályok és törvények paragrafusainak megfelelő eljárásai kezdeményezésre kerülnek.
 37. Minden lopás –lopási kísérlet- üzérkedés, környezetkárosítás rendőrségi feljelentést von maga után!
 38. ELLENŐRZÉSRE a hivatásos és társadalmi halőrök, a rendőrség, a polgárőrök és az üzemeltető/meghatalmazottja jogosultak. Minden horgász köteles a munkájukat segíteni, irataikat átadni, csomagjaik ellenőrzését engedélyezni, haltartójuk átnézését lehetővé tenni.
 39. A nem szabályozott pontokban a MOHOSZ országos horgászrendje mérvadó.
 40. Minden horgász a horgászat megkezdésével elfogadja a HÁZIRÉTI VÍZTÁROZÓ horgászrendjét.

Budapest, 2018-01-30

Rozmaring Szövetkezeti Vagyonkezelő Kft.

Bartos Tamás
Ügyvezető Igazgató