Háziréti horgászrend 2017

 

Rozmaring Szövetkezeti Vagyonkezelő Kft.
1028 Budapest – Patakhegyi út 83-85

HÁZIRÉTI VÍZTÁROZÓ HORGÁSZRENDJE 2017- ÉV VÍZTÉRKÓD 13-037-1-1

 1. A Háziréti víztározón a horgászat, kizárólag érvényes éves állami horgász/turistajeggyel és a Háziréti víztározóra vonatkozó megváltott területi jeggyel, bérlettel vagy napijeggyel rendelkezők számára engedélyezett.
 2. A személyre szóló területi engedélyek kiadásáról a tulajdonos-üzemeltető dönt.
 3. A felnőtt horgász 2 bottal, legfeljebb botonként 3 horoggal horgászhat, az állami jeggyel rendelkező gyermek horgász, 1 bottal, 1 horoggal, tetszőleges készséggel horgászhat, minimum egy felnőtt felügyelete mellett. Állami jeggyel nem rendelkező gyermek 1 bottal, 1 horoggal, csak úszós készséggel horgászhat, egy felnőtt felügyelete mellett.
 4. A felnőtt horgász halat az aznapi érvényes szabályok szerint vihet el, míg a gyermek horgász halat nem tarthat meg, nem vihet el!
 5. Ifjúsági Horgász egy bottal, tetszőleges készséggel horgászhat és az elvihetőségi kvótának 50 %-át viheti el.
 6. A Víztározó teljes területére megváltott szolgáltatás, csak az arra feljogosító jegy és a mellécsatolt pénztárgép-blokk birtokában vehető igénybe, amit a horgászat befejezéséig meg kell tartani és azt az arra jogosult személy felhívására kötelező bemutatni.
 7. A napijegyes horgásznak a horgászat megkezdése előtt a halőrháznál az általa igényelt jegyet meg kell váltania, távozáskor köteles a fogott halat bemutatni-, mérlegelni, valamint a kitöltött fogási naplót bemutatni és a kijelentkező kártyát kitöltve a halőrnek leadni.
 8. A területi jeggyel vagy bérlettel rendelkező tagoknak a horgászat megkezdése előtt kötelező a nyilvántartó könyvbe is beiratkozni, a horgászat befejeztével a fogott halakat bemutatni és mérlegelni, valamint a fogási naplóba történő bejegyzést a halőrháznál bemutatni, az eredményt a nyilvántartó könyvbe bevezetni és a kijelentkező kártyát fogás esetén a halőrházban leadni.
 9. Horgászni a Víztározón minden év 01.01.-től 12.31.-ig lehet. Lékhorgászat a tavon a melegvizes források miatt tilos! A befagyott tóra rámenni tilos.
 10. Horgászat a Víztározón minden év 12.01.-től 03.01.-ig reggel 6.00-tól este 18.00-ig megengedett, míg 03.01-től 11.30-ig NON-STOP 24 órában engedélyezett a horgászat.
 11. A fogási kvóták a Tagsági és Napijegyeken feltüntetett időszakokra vonatkoznak.
 12. A Víztározó területén foglalt horgászhely nincs – sátor előtt sem!
 13. Sátoros horgászat nem zavarhatja a napijegyes horgászatot.
 14. Száraz magokkal: kukorica, búza, stb., kutyaeledellel etetni tilos! Bojli megengedett napi etetési adagja 1 kg. A szabálytalanság azonnali kitiltást von maga után.
 15. A Víztározó egész területén mindennemű hangosító berendezés (pl.:-rádió-magnó) használata tilos. A szabálytalanság azonnali kitiltást von maga után.
 16. A Víztározón horgászni partról, stégekről és csónakokból engedélyezett.
 17. Csónak lerakásának jogát, arra való engedményt a kezelő ad ki. Csónakhasználatról és annak díjszabásáról az üzemeltető dönt.
 18. Csónakot a horgászok csak saját felelősségükre és az érvényes jogszabályok által előírt módon használhatják.
 19. Idegen csónak azonnali elszállításra kerül.
 20. A Víztározón alkohol fogyasztása horgásznak csak mértékben megengedett: alkoholizált személy azonnali kitiltással számolhat.

    Példa:  1 db   0,5 l sör :     1 férfi   –  175 cm magas- 90 kg, 11.00 órakor iszik egy  sört,   13.00 órakor 0,32 pro /mill alkohol van a vérében , 15.00 órakor 0,03 pro/mill

 1. A tótükrön- nagy vízen bóját kirakni, a vezetőség által kirakott bójákat áthelyezni, kicserélni TILOS! A bójákra világító betét/ patron felrakása engedélyezett.
 2. A parti horgászok, ha nincs csónakos horgász előttük, túldobhatnak a bójákon saját felelősségre, de csónakos horgász érkezésekor csak a bójákig engedélyezett a horgászat. Minden esetben a bóján túli terület a csónakos horgászokat illeti. Csónakos bójás nem dobhat a bójákon belülre, mások etetésére nem ülhet rá!
 3. A parti horgász a gát vonalával párhuzamosan dobhat!
 4. Csónakos horgászok minimum 15 méterre karózhatnak le a bójáktól, és csak ÚSZÓS készséggel horgászhatnak! Ki és behajózáskor a parti horgászok által behorgászott területet a legrövidebb úton, zavarásuk nélkül, csendesen kötelesek használni, kizárólag bójákon kívüli közlekedéssel.
 5. A Víztározó ágaiban partról horgászni és dőlő bóját kihelyezni a parttól legfeljebb 70 méterre, az ágak közepéig a horgászat idejére engedélyezett.
 6. A csónakkikötő stégekről /halőrház oldalon és szigeten horgászni és csónakot parkolni tilos! A gát oldali nagystégről csak ÚSZÓS készséggel lehet horgászni!
 7. A Víztározón az ETETŐHAJÓT kizárólag etetésre lehet használni. Azzal a szerelék behúzása tilos! A szabálytalanság azonnali kitiltást von maga után.
 8. A Víztározó teljes területén a csónakkal történő mindennemű szerelék behúzása tilos!
 9. Minden horgász köteles merítőt használni, az elvitelre szánt halakat másokétól külön haltartóba vagy pányvára elhelyezni. A súly és méretkorlátozással védett halaink megóvása érdekében, súly és hossz mérésére alkalmas eszközökkel rendelkeznie kell minden horgásznak. Vitás esetekben a halőrháznál rendszeresített mérőeszköz eredménye a mérvadó. A megtartani kívánt méretkorlátozással védett halakat beszákoláskor azonnal, még a horgászkészség visszadobása előtt, be kell írni a FOGÁSI NAPLÓBA! Halat más horgásznak átadni, összegyűjteni, otthagyni szigorúan TILOS! A feltételek megsértése azonnali kitiltást von maga után.
 10. A Víztározó területén PERGETNI csak a kijelölt időszakokban engedélyezett, azok hiányában tilos. A VÖLGYZÁRÓ GÁTON MINDENNEMŰ HORGÁSZAT TILOS!
 11. Belsőégésű csónakmotor használata csak szolgálati célból engedélyezett.
 12. A Víztározóban fürödni, a partján kerékpározni és a területére bármilyen állatot, fegyvert bevinni TILOS! Semmilyen önhatalmú magánrendezvény nem megengedett.
 13. A gépjárművel érkező horgász csak a kijelölt parkolóban állhat meg. Behajtási engedéllyel rendelkező horgászok csak a halőr engedélyével hajthatnak be a kijelölt partszakaszra, ki és bepakolás céljából, utána a parkolóba kötelező kivinniük a járművüket. Több napra érkező horgászok a halőrház oldalán behajthatnak a ki és bepakolás idejére, a gátra való ráhajtás tilós!
 14. AZ ÜZEMELTETŐ által tartott rendezvények alkalmával elrendelt tiltásokat minden horgász köteles betartani. Az Üzemeltető kivételes esetekben a tó területét lezárhatja, a horgászrendet saját hatáskörében módosíthatja az arra vonatkozó felhívás időbeni kihelyezése mellett.
 15. A Víztározó teljes területén a SZEMETELÉS tilos! A horgászatot csak tiszta, szemétmentes helyen lehet megkezdeni vagy befejezni! Minden horgász köteles hulladékát a kijelölt szeméttárolóba helyezni. Tökmag, szotyola héj, cigaretta- csikkek, egyéb szemetek sem maradhatnak a horgászok után.  Az előbb leírtak betartásért mindig a jelenlévő horgász felel.
 16. Tűzgyújtás csak a kijelölt helyen és a halőrrel előzetesen egyeztetett helyen engedélyezett. A növényzet-élő fák csonkítása, kivágása tilos! Minden rendellenesség azonnali kitiltást von maga után.
 17. Bármilyen szabálytalankodás észlelése esetén, az Üzemeltető döntése mellett, a vonatkoztatott jogszabályok és törvények paragrafusainak megfelelő eljárásai kezdeményezésre kerülnek.
 18. Minden lopás –lopási kísérlet- üzérkedés, környezetkárosítás rendőrségi feljelentést von maga után!
 19. ELLENŐRZÉSRE a hivatásos és társadalmi halőrök, a rendőrség, a polgárőrök és az üzemeltető/meghatalmazottja jogosultak. Minden horgász köteles a munkájukat segíteni, irataikat átadni, csomagjaik ellenőrzését engedélyezni, haltartójuk átnézését lehetővé tenni.
 20. A nem szabályozott pontokban a MOHOSZ országos horgászrendje mérvadó.
 21. Minden horgász a horgászat megkezdésével elfogadja a HÁZIRÉTI VÍZTÁROZÓ horgászrendjét.

Budapest, 2017-01-30

Rozmaring Szövetkezeti Vagyonkezelő Kft.

Bartos Tamás
Ügyvezető Igazgató