A birtokvédelem iránt indított per felfüggesztése

Akit elsősorban a horgászat érdekel, az ne is olvasson tovább! Hamarosan elolvad a jég és  hódolhat kedvelt hobbijának.
Aki viszont szeretne tájékozott lenni az Egyesülés birtokvédelem iránti kérelmének, Szentendrei Járásbíróság által kiadott elutasítás végzéséről az az alább látható szövegből informálódhat:

Szentendrei Járásbíróság

Végzés

 

Rozmaring Szövetkezeti Vagyonkezelő Kft. felperesnek, – Háziréti Horgászegyesületek

Egyesülése alperes ellen birtokvédelem iránt indított perében a járásbíróság elrendeli a

Pomáz Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Népjóléti Csoportja által hozott 918-7/2017/1.

  1. határozata végrehajtásának felfüggesztését.

A felperes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) 5:8. § (5)

bekezdésére történő hivatkozással kérte a birtokvédelmi határozat végrehajtásának

felfüggesztését.

A felperes fenti kereseti kérelme az alábbiak szerint megalapozott:

Az új Ptk. 5:8. § (5) bekezdése akként rendelkezik, hogy a bíróság elrendelheti a birtoklás

kérdésében a jegyző által hozott határozat végrehajtásának felfüggesztését, ha a rendelkezésre

álló adatok alapján a határozat megváltoztatása várható.

A bíróság a fenti törvényi rendelkezés alapján adott helyt a felperes ez irányú kereseti

kérelmének. A végzés elleni fellebbezési jogosultság a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. (Pp.)

  1. § (1) bekezdésén alapul.

Szentendre, 2017. február hó 22. napján